Asuntohakemus

Hakijan tiedot

Puolison / toisen vuokralaisen tiedot

Muut asumaan tulevat henkilöt

Lisätietoja

Kuukausitulot

Jos tätä hakemusta tai mahdollista myöhemmin syntyvää vuokrasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, osapuoli voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn osapuolen tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).